Marketing

Fans are vanity, sales are sanity. (Lori Taylor)


Voor een nuchtere kijk op marketing ben je bij Flexandi aan het goede adres. Voor het hele proces vanaf brainstormsessies tot een uitgewerkt marketing en communicatieplan kun je bij Flexandi terecht. Ideeën worden getoetst aan haalbaarheid, zowel organisatorisch, qua marktpotentie als financieel.

Of je nu een fysiek product hebt of je wil een community oprichten, marketing komt altijd om de hoek kijken. Wil je alleen een SWOT-analyse, data-analyse of een ander onderdeel, maar niet het totaalpakket? Natuurlijk is dat mogelijk. Flexandi levert maatwerk, in overleg en altijd met het oog gericht op de toepasbaarheid en kostenefficiëntie.

Voorbeelden van onderdelen van marketing waar Flexandi maatwerk biedt:

  • brainstormsessies
  • SWOT-analyse
  • doelgroepbepaling
  • positionering
  • SMART doelstellingen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden)
  • marktbewerkingsstrategie
  • marketingmix (4,5 of 7 P’s)
  • activiteitenplan
  • financiële invulling
  • controle, evaluatie en sturing

Geïnteresseerd, meer weten of vragen?